Młode Orły

Akademia Sportu

Telefon

Facebook

Dla rodziców

Dzieci 4-6 lat

Dzieci w tym wieku wchodzą w świat sportu za pośrednictwem gier i zabaw dlatego projekt Akademii Sportu przy pomocy wykwalifikowanej kadry realizujemy w następujący sposób:

– uczymy samodzielności i zachowania w grupie,

– czas trwania zajęć dostosowany do możliwości dziecka – ok. 1 godz. treningu, który odbywa się dwa razy w tygodniu,

– zajęcia maja charakter ogólnorozwojowy,

– trenerzy – pedagodzy podczas zajęć umożliwiają dzieciom poznanie różnych dyscyplin sportowych w celu sprecyzowania zainteresowań,

– zajęcia w grupach max. 16 osób,

– dobór sprzętu adekwatny do wieku dzieci,

– przekazywanie podstawowej wiedzy dotyczącej korzyści wynikających z uprawiania sportu,

– współpraca z rodzicami w zakresie odpowiednich zachowań oraz zasad prawidłowego odżywiania

– organizacja imprez rekreacyjnych dla dzieci i rodziców w celu integracji środowiska.

 

Dzieci 7-9 lat

W kolejnym etapie naszego szkolenia czyli w wieku 7-9 lat dzieci są już ukierunkowane na konkretną dyscyplinę sportu a nasz Akademia pomaga w realizacji określonych celów poprzez:

– podnoszenie umiejętności sportowych,

– czas trwania zajęć dostosowany do możliwości dziecka – ok. 1,15 godz. treningu, który odbywa się dwa razy w tygodniu,

– zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym prowadzone pod kątem wybranej dyscypliny sportowej, zajęcia w formie zabawowej i ścisłej,

– udział w rozgrywkach na szczeblu OZPN w odpowiedniej kategorii wiekowej,

– zajęcia w grupach max. 16 osobowych,

– treningi indywidualne,

– poszerzanie wiedzy na temat sportu i wybranej dyscypliny sportowej,

– kształtowanie odpowiednich postaw sportowca oraz zasad prawidłowego odżywiania,

– współpraca ze szkołą i rodzicami w zakresie wychowania młodych sportowców.

 

Dzieci 10 – 13 lat

 

Okres, w którym  młodzi sportowcy są ukierunkowani na konkretną dyscyplinę sportową. Zwiększa się czas trwania treningów i ich częstotliwość. Mając na uwadze rozwój naszych podopiecznych szkolimy ich dostosowując zajęcia do umiejętności w sposób:

– przewaga form ścisłych treningu nad zabawowymi,

– treningi ok. 1,5 godz. dwa lub trzy razy w tygodniu,

– zajęcia dobrane pod kątem określonej dyscypliny sportowej ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju,

– zajęcia teoretyczne dotyczące uprawianej dyscypliny,

– zajęcia w grupach 16 osobowych,

– udział w rozgrywkach na szczeblu OZPN w odpowiedniej kategorii wiekowej,

– w celu podnoszenia poziomu sportowego zajęcia w grupach odpowiednich do umiejętności,

– współpraca ze szkołą i rodzicami w wychowaniu sportowców do życia społecznego,

– treningi indywidualne ukierunkowane na konkretną dyscyplinę i poszczególne pozycje (gry zespołowe).