Sportowcem się bywa
Człowiekiem jest się całe życieProgramy
Nauczania

Rozmaite formy gier
i zabawProgramy
rozwojowe

Doświadczenie przez Zabawę
Szkolenie
dzieci i młodzieży

dzieci od 7 do 9 lat

W kolejnym etapie naszego szkolenia, czyli w wieku 7-9 lat dzieci są już ukierunkowane na konkretną dyscyplinę sportu a nasza Akademia pomaga w realizacji określonych celów poprzez:

  • podnoszenie umiejętności sportowych,
  • czas trwania zajęć dostosowany do możliwości dziecka – ok. 1,15 godz. treningu, który odbywa się dwa razy w tygodniu,
  • zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym prowadzone pod kątem wybranej dyscypliny sportowej, zajęcia w formie zabawowej i ścisłej,
  • udział w rozgrywkach na szczeblu OZPN w odpowiedniej kategorii wiekowej,
  • zajęcia w grupach max. 16 osobowych,
  • treningi indywidualne,
  • poszerzanie wiedzy na temat sportu i wybranej dyscypliny sportowej,
  • kształtowanie odpowiednich postaw sportowca oraz zasad prawidłowego odżywiania,
  • współpraca ze szkołą i rodzicami w zakresie wychowania młodych sportowców.

Zobacz również:   

Dzieci od 4 do 6 lat

Dzieci od 10 do 13 lat