Sportowcem się bywa
Człowiekiem jest się całe życieProgramy
Nauczania

Rozmaite formy gier
i zabawProgramy
rozwojowe

Doświadczenie przez Zabawę
Szkolenie
dzieci i młodzieży

dzieci od 4 do 6 lat

Dzieci w tym wieku wchodzą w świat sportu za pośrednictwem gier i zabaw, dlatego projekt Akademii Sportu przy pomocy wykwalifikowanej kadry realizujemy w następujący sposób:

  • uczymy samodzielności i zachowania w grupie,
  • czas trwania zajęć dostosowany do możliwości dziecka – ok. 1 godz. treningu, który odbywa się dwa razy w tygodniu,
  • zajęcia maja charakter ogólnorozwojowy,
  • trenerzy – pedagodzy podczas zajęć umożliwiają dzieciom poznanie różnych dyscyplin sportowych w celu sprecyzowania zainteresowań,
  • zajęcia w grupach max. 16 osób,
  • dobór sprzętu adekwatny do wieku dzieci,
  • przekazywanie podstawowej wiedzy dotyczącej korzyści wynikających z uprawiania sportu,
  • współpraca z rodzicami w zakresie odpowiednich zachowań oraz zasad prawidłowego odżywiania
  • organizacja imprez rekreacyjnych dla dzieci i rodziców w celu integracji środowiska.

Zobacz również:

Dzieci od 7 do 9 lat

Dzieci od 10 do 13 lat