Sportowcem się bywa
Człowiekiem jest się całe życieProgramy
Nauczania

Rozmaite formy gier
i zabawProgramy
rozwojowe

Doświadczenie przez Zabawę
Szkolenie
dzieci i młodzieży

Dzieci od 10 do13 lat

Okres, w którym  młodzi sportowcy są ukierunkowani na konkretną dyscyplinę sportową. Zwiększa się czas trwania treningów i ich częstotliwość. Mając na uwadze rozwój naszych podopiecznych szkolimy ich dostosowując zajęcia do umiejętności w następujący sposób:

  • przewaga form ścisłych treningu nad zabawowymi,
  • treningi ok. 1,5 godz. dwa lub trzy razy w tygodniu,
  • zajęcia dobrane pod kątem określonej dyscypliny sportowej ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju,
  • zajęcia teoretyczne dotyczące uprawianej dyscypliny,
  • zajęcia w grupach 16 osobowych,
  • udział w rozgrywkach na szczeblu OZPN w odpowiedniej kategorii wiekowej,
  • w celu podnoszenia poziomu sportowego zajęcia w grupach odpowiednich do umiejętności,
  • współpraca ze szkołą i rodzicami w wychowaniu sportowców do życia społecznego,
  • treningi indywidualne ukierunkowane na konkretną dyscyplinę i poszczególne pozycje (gry zespołowe).

Zobacz również:

Dzieci od 4 do 6 lat

Dzieci od 7 do 9 lat